دو تا پومودور درس خوندم تمام شام بخورم دایی جان میخواهد فوتبال چلسی و تاتنهام ببینه تا ببینم کی میخواهد بخواب ِِ میخواهم ببینم میشه صبح ساعت شش بلندشم بخونم و هشت و خورده ای هم حرکت کنم سمت دانشگاه برای امتحان ساعت ده امتحان ِِ
منبع اصلی مطلب : تنهاترین پسر دنیا
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : فعلا خوندن تموم